Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Terénní programy SANANIMu pomohou osobám užívajícím drogy

Z předběžného zmapování situace mezi injekčními uživateli návykových látek v Praze 13, které v letech 2006 až 2007 provedlo na zakázku protidrogového koordinátora MČ Prahy 13 občanské sdružení SANANIM, vyplynulo, že také v této městské části je třeba cíleně se zaměřit na minimalizaci negativních důsledků užívání drog u uživatelů a současně chránit před zdravotními riziky lidi, kteří drogy neberou.

Nejvíc alarmujícím zjištěním je, že uživatelé začínají brát tvrdé drogy (tj. heroin, pervitin a subutex) velmi brzy, často před 15. rokem. Jinak je z hlediska užívání drog Praha 13 lokalitou průměrnou. Není zde žádná otevřená drogová scéna, kterou můžeme najít např. na Hlavním nádraží či v okolí Anděla.

V současnosti již pravidelně vyrážejí do ulic Prahy 13 terénní pracovníci o. s. SANANIM, tzv. streetworkeři. Sbírají odhozené injekční stříkačky a závislým na ilegálních drogách vždy v úterý a pátek od 14 do 19 hodin nabízejí výměnu injekčního materiálu, informace o možnostech léčby nebo pomoc při řešení sociálních či právních problémů. Tyto služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně.

Znáte-li ve svém okolí někoho, kdo užívá injekčně drogy, předejte mu mobilní telefonní číslo 774 002 235, na kterém může terénní pracovníky o. s. SANANIM kontaktovat. Pohybují se po celé Praze 13, především v oblasti Nových Butovic, Lužin, Luk, Hůrky, Stodůlek a Velké Ohrady. Na stejném čísle lze rovněž upozornit na nález injekčního materiálu.