Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Usnadnění pro podnikatele

Již od začátku července je v 1. patře radnice v provozu modernizované pracoviště živnostenského odboru. Původní okénka byla přebudována na tři přepážková pracoviště, kde mají klienti větší soukromí. Díky novele živnostenského zákona také většinou nemusí předem vyplňovat formuláře a řadu svých podání mohou vyřešit ihned s pracovníky živnostenského odboru, kteří zadají požadavek elektronicky přímo do systému.