Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Už umějí hrát

Základní umělecká škola ve Stodůlkách završila uplynulým školním rokem 40 let od ustanovení samostatné hudební školy. Toto výročí se podařilo několika našim žákům zvýraznit řadou významných úspěchů v uměleckých soutěžích a přehlídkách. Nejlépe si vedl jedenáctiletý houslista Jan Michálek, od září student Gymnázia J. Heyrovského. Získal 1. cenu v krajském i ústředním kole Národní soutěže ZUŠ ČR, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT pro různé umělecké obory a za výkon žáka, který mimořádně zaujal, získal pro školu jako dar housle. Navíc v červnové soutěži mladých hudebníků do 16 let Prague Junior Note obdržel 2. cenu ve své kategorii a v početně zastoupené soutěži Plzenecké housličky obhájil 1. cenu. Jeho sestra Lucie, která je žačkou 6. ročníku ve hře na klavír, uspěla ve stejných soutěžích 3. místem a Čestným uznáním. Nejmladší klavíristé, sourozenci Minh Pham byli oceněni Čestným uznáním I. a II. stupně, muzikální Terezka Uhlichová Čestným uznáním I. stupně, výkon Tomáše Přívory v soutěži poznamenala tréma, odnesl si tentokrát Čestné uznání II. stupně.

Kytarové oddělení, založené před 7 lety již také nese plody své práce. V krajské soutěži ho reprezentovalo 5 žáků. Ondřej Malý vyhrál v 0.A kategorii 1. cenu, 2. cena v kategori 0.B patří Danielu Demovičovi, Anna Šímová obdržela 3. cenu a starší žáci Martin Kříž a Tomáš Vobořil si odnesli Čestná uznání.

Na IV. Přehlídce scénického tance udělila porota Tanečnímu oboru pod vedením Márie Chrzové a Lenky Takáčové kromě Hlavní ceny za choreografii ještě další ceny za kostým a za citlivé a tvůrčí ztvárnění.

Toto je jen stručný výčet nejvýznačnějších úspěchů našich žáků, ze kterých máme upřímnou radost, přestože vítězství v podobných soutěžích není cílem, ale prostředkem ve společné práci dětí a jejich učitelů. Těm patří poděkování, žákům pochvala a uznání za nevšední píli i odvahu, kterou musejí ve vyčerpávajícím klání prokázat.

Dana Řáhová, ředitelka ZUŠ