Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Matematiky se nebojíme

 

Ve FZŠ Brdičkova máme v každém ročníku třídu (popř. skupinu v rámci třídy) se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty. Výsledky žáků jsou průběžně vidět nejen v soutěžích, ale především v závěrečném písemném testu. V minulém školním roce psali žáci test (jeho lehčí variantu), kterou připravilo MŠMT pro maturanty. Nejlepší žák Marek Filip test udělal za 45 minut na 100 %. Průměrná úspěšnost třídy byla 62,15 %. Do 50% úspěšnosti se dostalo 71,4 % žáků. Nikdo neměl menší úspěšnost než 28 %. Žáky nepřekvapila ani těžší varianta testu. Z 21 okruhů otázek bylo probráno 14. Domnívám se, že všichni můžeme být spokojeni s tím, co se tito žáci naučili. Děti, chcete-li být stejně úspěšné jako žáci z naší matematické třídy, přijďte mezi nás. Společně můžeme v těchto stopách pokračovat.

Pavel Martínek