Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sociální pracovnice vzaly děti na tábor

Již od roku 1992 pořádá odbor sociální péče a zdravotnictví ÚřaduMČ Praha 13 letní rekreačně výchovné pobyty pro děti z rodin žijících v Praze 13, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Letos strávily čtyři pracovnice odboru šest dní od 22. června s 22 dětmi ve věku 7 - 12 let v rekreačním středisku Hlavatice u Zbiroha. Program tábora je kromě rekreace a sportu zaměřen na upevňování společenských pravidel a vztahů formou her, soutěží a výtvarných činností.Městská část Praha 13 dětem hradila pobyt, stravu, dopravu, výtvarné potřeby a odměny do soutěží. Děti byly také moc vděčné za celodenní výlet 11. srpna, kdy s nimi sociální pracovnice navštívily hrady Krakovec a Krašov a vydali se do Berouna za medvědy. Pro děti bývají tyto akce jedinou příležitostí k pobytu v přírodě, pozitivním zážitkem, motivací a hezkou vzpomínkou na dlouhou dobu.

Samuel Truschka