Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápisy do SK Hala Lužiny

 

Všesportovní oddíl – cvičení dětí provádí zápisy na školní rok 2012/2013 do oddílů cvičení rodičů a dětí (od 15 měsíců do 3 let a 3 – 6 let), všestranného cvičení předškolních dětí (3 – 5 a 5 – 7 let), rytmické gymnastiky (3 – 5 a 5 – 9 let), všestranného cvičení žáků (7 – 14 let) a orientačního běhu a pobytů v přírodě (6 – 14 let). Zápisy budou probíhat 3. – 6. 9. od 16 do 18 hodin. Veškeré informace o náplni jednotlivých cvičení, časový rozvrh i cenu najdete na www.skhalaluziny.wz.cz nebo je získáte u Dáši Kolandové na telefonu 723 060 323.

Dáša Kolandová