Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů září 2013

 

Klub seniorů I (pondělí 13 - 16 hod.)

2. 9.
Po prázdninách opět v klubu Svatava Bulířová

 

9. 9.
Zážitky z prázdnin přítomní členové
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

16. 9.
Jak jsme se měli letos v lázních účastníci

 

23. 9.
Podzim na zahrádce Ján Bandola
Co jsme zapomněli – test Ján Bandola, František Kundrát
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

30. 9.
Mezinárodní den seniorů Svatava Bulířová

 

9. 9.
Schůzka Vojenského sdružení rehabilitovaných důstojníků. (Klub seniorů I – 11.00 –12.30 hod.) Petr Baubín

 

Někteří členové KS I se aktivně podílejí na práci i v jiných organizacích. V letošním roce byla našemu členovi Jánu Bandolovi udělena Republikovou radou Českého zahrádkářského svazu stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství. I my v našem
klubu využíváme jeho znalostí. Panu Bandolovi gratulujeme a přejeme mu mnoho zdraví a sil pro další záslužnou činnost.

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 - 16 hod.)

3. 9.
Posezení po prázdninách při kávě, seznámení s programem na září

 

10. 9.
Popřejeme Liduškám, zacvičíme si, zahrajeme na „milionáře“

 

17. 9.
Chronická obstrukční plicní choroba, přednáška MUDr. Maršíková

 

24. 9.
Zahraje nám a zazpívá Salonní orchestr Václava Vomáčky

 

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

 

4. 9.
Zahájení činnosti po prázdninách a dojmy z dovolené při kávě a čaji Helena Hrdoušková

 

11. 9.
Novinky v psychologii a trénování paměti PhDr. Josef Vaško

 

18. 9.
Praktické hasičské rady pro seniory npor. Petr Jadrný

 

25. 9.
Přednáška ČOPN - plicní nemoci Eva Pecháčková

 

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

 

11. 9.
Příprava na rekondici

 

13. 9.
Odjez na rekondici (návrat 24. 9.)

 

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází
každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405