Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pohyb je život

V Základní škole Janského se koncem června předávaly ceny vítězům dlouhodobého turnaje ve stolním tenise a dvoudenního turnaje v bränballu, které pořádal školní sportovní klub ve spolupráci s SK Velká
Ohrada. Medaile předával také starosta David Vodrážka. Městská část poskytla organizátorům turnaje grant na nákup cen. Současně se předávala i ocenění za úspěchy v akci Odznak všestrannosti olympijských vítězů, které se ZŠ Janského již déle aktivně účastní.

Jana Civínová