Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací na podzim 2015

Datum Seznam ulic
16. 9. Drimlova (Janského – slepý úsek), Herčíkova, Janského (Červeňanského – Kurzova), NN3456 (2 parkoviště)
21. 9. Flöglova, Hábova (plus parkoviště + odbočka k jeslím), Heranova, Hostinského (plus parkoviště + odbočka k mateřské škole), Kálikova, Klukovická, Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN3448, Šostakovičovo náměstí, Vackova (plus 3 parkoviště), Vlachova
22. 9. Chalabalova, Kociánova, Kovářova, Kuncova, Lýskova (Chalabalova – Jeremiášova), Mládí (Kovářova – nám. Na Lužinách), NN3444 (část)
23. 9. Fantova, Horákova (bez slepého úseku + parkoviště), Kettnerova, NN1798, Trávníčkova
24. 9. Bellušova (bez parkoviště u křiž. Chlupova – Archeologická), Holýšovská, Chlupova, Neustupného, NN3452 (přední část parkoviště)
25. 9. Archeologická (Mukařovského – NN3454, Zázvorkova – konec, Bronzová – konec), Bronzová, NN3453 (parkoviště u metra), Sezemínská, U Jezera (plus 2 parkoviště), Zázvorkova
1. 10. Borovanského, Janského (Kurzova – Prusíkova), Klausova, Kurzova, Netouškova (pouze rameno do ul. Klausova), Přecechtělova (Kurzova – Janského)
2. 10. Bašteckého (bez úseku kolem parku), Janského (Červeňanského – Prusíkova), Pavrovského (plus 2 parkoviště), Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova – Pavrovského)
5. 10. Amforová, Brdičkova (bez parkoviště), Kolovečská (včetně parkovišť – mimo 2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova
6. 10. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova), Böhmova, Modrá, Mohylová, NN3091, Píškova, Zvoncovitá
7. 10. Husníkova (včetně otočky parkoviště), NN3468, NN3469, Ovčí hájek, Suchý vršek, V Hůrkách
8. 10. Fingerova, Na Zlatě, Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod Hranicí), Seydlerova, Volutová (plus parkoviště)
9. 10. Běhounkova, Blattného, Dominova, Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranic), Mezi Školami, NN4541 (plus poslední oddíl parkoviště), Nušlova

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni sedm dnů před zahájením čištění přenosnými dopravními značkami. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla odtažena na základě ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 19 odst. 5 a 6. Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.