Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů září 2015

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

7. 9.
Po prázdninách se sejdeme opět v klubu

14. 9.
Upřesnění programu Klubu I na druhé pololetí 2015 Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

21. 9.
Oslavíme v klubu další narozeniny

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

8. 9.
Setkání po dovolené

Plán na úterní setkání 15., 22. a 29. září sestavíme podle přání a také podle místa, kde se budeme po dobu oprav scházet.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

2. 9.
Vyprávění a dojmy z prázdnin

9. 9.
Novinky v psychologii PhDr. Josef Vaško

16. 9.
Přednáška o preventivních prohlídkách Pavla Petříková, IKEM

23. 9.
Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík

30. 9.
Společenské hry

Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740;
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 13 hodin. Program přizpůsobujeme přání členů klubů, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

Kvůli rekonstrukci kuchyně v Domě sociálních služeb Lukáš se budou kluby seniorů dočasně scházet jinde. Přesné informace o místě konání schůzek vám sdělí vedoucí klubů.