Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobroduš poskytuje pomoc i podporu

Služba Následná péče Dobroduš Diakonie ČCE – SKP v Praze letos slaví 10 let své existence. Tato sociální služba poskytuje pomoc a podporu lidem s chronickým duševním onemocněním. Kromě „běžných“ služeb jako je sociální poradenství či sociálně terapeutická činnost umožňuje svým klientům zapojit se do komunitních a klubových aktivit, navštěvovat podpůrnou skupinu nebo využít ojedinělého dobrovolnického programu Dobrovolníci v Dobroduši a najít si dobrovolníka – kamaráda. To vše s cílem co nejvíce zamezit sociálnímu vyloučení a případnému zhoršení zdravotního stavu lidí s chronickým duševním onemocněním. Projekt je podporován grantem z Norska.

Více najdete na www.dobrodus.cz, dobrodus@diakonie.cz, tel. 222 512 760, 602 142 055 nebo na adrese: Korunní 60, Praha 2.

Lenka Černá