Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kaplička na rozcestí za humny (1985)

Na rozcestí stávala kaplička a kamenný ukazatel to cesty se starým nápisem psaným švabachem „cesta do Karlštejna“. Od postavení nové silnice (1892) cesty sloužily jako polní sedlákům na pole, od těch dob nebyly již řádně udržovány. Za mého mládí v dobách ještě za Rakouska za faráře Krčmáře se k této kapličce chodívalo o noremní dny tj. v červnu. U této kapličky se konaly modlitby za úrodu a my se školou jsme se museli zúčastnit. Při provádění výstavby sídliště Jih byla kaplička a ukazatel cest odstraněny. Stavbaři tehdy nabízeli Zdeňku Tůmovi, že mu postaví kapličku a ukazatel blíže k jeho usedlosti. Nebyl však o to projeven zájem a tak si ukazatel cest nechala postavit vdova Štěpánová za humny u své zahrady.

Vybral Dan Novotný