Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stavební práce u křižovatky ulic Kettnerova a Horákova

U křižovatky ulic Kettnerova a Horákova ve Stodůlkách probíhají nějaké stavební práce. Nebude se tam, doufám, stavět nějaká budova?

Nebude, investorem stavebních prací je městská část a souvisí s rozšiřováním parkovacích míst v této oblasti. Nová parkovací místa se budují ve dvou místech – v lokalitě „Kettnerova – spojka“ vznikne díky zjednosměrnění spojky směrem k Oistrachově ulici 50 nových stání (35 šikmých a 15 podélných). Pro oddělení stání budou na začátku úseku použity městské ochranné zábrany.

V lokalitě „Kettnerova – obratiště“ bude vytvořeno 6 kolmých parkovacích stání. Kvůli rozšíření parkovacích míst bude odstraněn stávající kruhový ostrůvek porostlý dřevinami. V obou místech bude provedeno nové vodorovné i svislé dopravní značení. Stavba by měla být hotová do konce listopadu.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13