Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Unikátní a jedinečné

Židovské muzeum v Praze je největším muzeem svého druhu v Evropě a nejvíce navštěvovaným muzeem v České republice. Spravuje čtyři synagogy různých architektonických stylů – Maiselovu, Španělskou, Klausovou, Pinkasovu, ale také Obřadní síň, proslulý Starý židovský hřbitov nebo Galerii Roberta Guttmanna. Pečuje současně o jednu z nejrozsáhlejších sbírek předmětů s židovskou tematikou na světě, která čítá více než čtyřicet tisíc sbírkových předmětů a sto tisíc knih. Nabízí tak veškeré informace mapující zvyky, tradice a život židovského obyvatelstva na území našeho státu. Ročně navštíví pražské Židovské muzeum více než 600 tisíc lidí.

„Muzeum jako celek je naprosto unikátní a jedinečné,“ říká Jiří Tejkal z odboru rozvoje a vztahů s veřejností. „Patří k nejstarším evropským židovským muzeím, bylo založeno před 110 lety, tedy v roce 1906. Nyní prochází postupnou proměnou s cílem doplnit a modernizovat stálé expozice v historických synagogách. Součástí transformace bylo i otevření nového Informačního a rezervačního centra v roce 2014, loni jsme po nákladné dvouleté rekonstrukci znovu zpřístupnili Maiselovu synagogu s novou expozicí, nyní pracujeme na nové expozici v Pinkasově synagoze. Na podrobné seznámení se vším, co muzeum nabízí, nemáme prostor, takže jen úplně telegraficky. Například ve Španělské synagoze jsou umístěny stálé expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19. – 20. století a Stříbro českých synagog, v Klausové synagoze a v 1. patře Obřadní síně je k vidění expozice Židovské tradice a zvyky. Pinkasova synagoga slouží jako památník obětem šoa. Na její stěny je vepsáno na 80 000 jmen českých Židů, obětí nacistické perzekuce. V 1. patře Pinkasovy synagogy se nachází expozice světoznámých dětských kreseb z terezínského ghetta. Na zajímavé krátkodobé výstavy možno zajít do Galerie Roberta Guttmanna. Rád bych čtenáře STOPu pozval také na kulturní programy – koncerty do Maiselovy synagogy, přednášky, diskuze či představení zajímavých knih. Většina akcí kromě koncertů je zdarma. Podrobný program najdete na webových stránkách muzea.“

Muzeum je otevřeno po celý rok denně s výjimkou sobot a dalších židovských svátků. Při nákupu vstupenky, která platí 7 dnů, můžete využít slevy, např. po předložení Opencard nebo Lítačky je to až 60 % ze základního vstupného. Více informací získáte na www.jewishmuseum.cz.

Eva Černá