Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Gymnazisté se opět vyznamenali

Velmi úspěšnou reprezentaci naší městské části zajistili studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského, když se viditelně zapsali v několika soutěžích. V soutěži Asociace amatérských sportů (Hejtmanův pohár) obhájili loňské 1. místo v kraji a vyhráli tak 10 000 Kč na nákup sportovního vybavení. Další úspěch zaznamenali v soutěži Sportuj ve škole, kterou vyhlásila Asociace školních sportovních klubů. Soutěž spočívala v natočení videoklipu k její hymně. Natáčení videa se účastnilo přes padesát studentů napříč ročníky a jejich úsilí bylo odměněno 3. místem a 20 000 Kč na sportovní vybavení. V soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu pro vzdělávací instituce Přeměna odpadů na zdroje, jejímž cílem bylo kreativní a originální využití odpadu, obsadili gymnazisté 2. (Oděvy z odpadového materiálu) a 3. místo (PET květiny) a vyhráli vzdělávací výlet do Techmánie v Plzni. Všem studentům a vyučujícím, kteří se na aktivitách podíleli, gratulujeme.

Kuba Koráb