Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jsem ráda, že bydlím právě v Praze 13

Asi nedostáváte moc pochvalných dopisů. Je v lidské povaze spíš si stěžovat než chválit. Ale já bych ráda poděkovala za dobrou práci radnice Prahy 13 i podřízených organizací. Cokoli jsem potřebovala zařídit, dopadlo k mé plné spokojenosti nebo se mi alespoň dostalo odpovědi s vysvětlením. Praha 13 zajišťuje i dostatečnou péči o děti (dětská hřiště, fungování školek přes prázdniny atd.) a celkový vzhled MČ. Mám srovnání s fungováním Prahy 1 a Prahy 14, kde je jednání s obyvateli jen formální a nikdo se nesnaží o lidský přístup.

Mám v pěstounské péči synovce, který má trvalé bydliště v Praze 9. Váš OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) nám pomohl při řešení naší situace. Pravidelně navštěvuji semináře a tam jsem došla k závěru, že pracovnice OSPODu Prahy 13 jsou na vysoké profesionální i lidské úrovni – asi nejlepší z Prahy. Rovněž MŠ Balónek má výborné učitelky, pro které práce s dětmi není jen zaměstnání. Jsem ráda, že bydlím právě v Praze 13 a doufám, že tu vše bude i nadále fungovat stejně.

Radana Myslbeková