Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bobříku, děkujeme

Ráda bych jako máma a babička dětí, které chodily do MŠ U Bobříka, touto cestou poděkovala celému kolektivu mateřinky. Strašně to letí – můj syn, který do školky chodil, je na vysoké a dcera, která tuto školku milovala, je na střední škole. Nyní si chodím vyzvedávat mého vnoučka. Ten letos nastupuje do první třídy. Další členové naší rozvětvené rodiny tam na naše doporučení vodili své děti také. A všichni byli moc spokojení. Málo rodičů si uvědomuje, že školka je pro malé děti opravdu významným obdobím. Prckové tam tráví od 3 let každý den, a to jeho převážnou část. A tak většinu dovedností a vzory chování si odnášejí děti do života ze školky – od milých paní učitelek, od jejich pomocnic, od paní ředitelky. Jim všem patří velký dík za jejich náročnou, ale krásnou práci. Není nic hezčího, než když si vyzvednete dítě a ono plné dojmů a s radostí vykládá, co vše s kamarády zažilo a druhý den se tam opět těší. Všichni si pak odnášejí do života velkou a krásnou vzpomínku na školičku! I po letech se můj syn a dcera rádi ve školce zastaví (už jsou větší než paní učitelky ☺) a pozdraví kolektiv, který se skoro nemění! To je taky jeden z kladů této školičky. Stálí zaměstnanci. Děkujeme. A až přijde další vnouče, určitě se uvidíme.

Spokojený Bobřík Vašík a babi Monča