Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je za námi úspěšný školní rok

V Brožíkově síni Staroměstské radnice byli 10. června vyhlášeni vítězové krajských kol vědomostních soutěží a olympiád a poté i šest nejúspěšnějších pražských škol ve sportu. V konkurenci studentů víceletých gymnázií se žáci ZŠ Kuncova neztratili. Skvělé 3. místo v olympiádě z angličtiny obsadila žákyně 9. ročníku Adéla Kopáčová a 5. místo v olympiádě z němčiny Henrich Gerken. Body škola získala i za dvě velmi dobrá umístění žáků mezi úspěšnými řešiteli v dějepisné olympiádě. Naše škola byla vzápětí vyhlášena 2. nejúspěšnější sportovní školou v Praze, což je nejlepší dosažené umístění v Poháru pražských škol (POPRASK). Zasloužili se o to žáci i žákyně 6.–7. tříd, jejichž oba výběry dokázaly získat 1. místo v Praze v házené a v republikovém finále shodně obsadily solidní 6. místo. Další body do celkového součtu přidali mladší žáci za 2. místo v kraji v nohejbalu. Starší žáci obsadili v basketbalu 2. místo v Praze a přidali i 2. místo za šplh. Bodovali jsme ale i v atletice (5. místo starších žáků) a nohejbalu (7. místo starších žáků). Po loňském celkovém 5. místě v Poháru primátora hl. m. Prahy, kdy se poprvé ZŠ Kuncova dostala mezi šest nejúspěšnějších sportovních škol v Praze, jsme takto mimořádný úspěch nečekali. Velkou zásluhu na tom mají učitelé a trenéři, kteří se dětem z I. i II. stupně věnují nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i ve sportovních oddílech nebo kroužcích v rámci mimoškolní činnosti. Díky tomu obsadili žáci I. stupně ZŠ Kuncova v POPRASKu i 3. místo na obvodu Prahy 13 a žáci II. stupně již poněkolikáté za sebou 1. místo. Mimořádné výsledky našich žáků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 zařadily ZŠ Kuncova do rozvojového programu MŠMT Excelence základních škol, ze kterého budou škole poskytnuty finanční prostředky na nenárokové složky platu pro nejlepší učitele. Blahopřeji všem, kdo se na vědomostních i sportovních úspěších podíleli, a děkuji za vynikající reprezentaci školy. Věřím, že se nám bude dařit v mnoha oblastech i v novém školním roce.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova