Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pytláci u Stodůleckého rybníka

Dne 28. července prováděla autohlídka městské policie kontrolu zaměřenou na neoprávněný lov ryb v Centrálním parku. Poblíž ulice K Zahrádkám nalezla dva cizince, kteří měli amatérsky zhotovené udice a pokoušeli se ulovit ryby. Nejprve vše probíhalo naprosto rutinně. Strážníci jim řekli, ať odloží rybářské náčiní a prokáží svoji totožnost. Muži se ale náhle rozběhli, každý jiným směrem. Strážníci je začali pronásledovat. Jeden z pachatelů dokonce skočil do Stodůleckého rybníka a přeplaval do rákosí. Druhého se podařilo po krátké honičce dostihnout. Ten však začal klást odpor. Strážníci tak byli nuceni použít donucovací prostředky. Mezitím se podařilo „plavci“ překonat rákosí a uniknout. Další potíže nastaly při zjišťování totožnosti cizince. Policistům z místního oddělení a strážníkům našeho OŘ nakonec nezbylo nic jiného, než muže převézt na cizineckou policii, kde si ho ponechali k provedení vlastního šetření.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP