Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TŘINÁCT KLUBŮ NA TŘINÁCTCE

Ve dnech 3. – 14. června se v atriu radnice konala výstava fotografií, které návštěvníky seznámily s různorodou činností všech klubů seniorů, které na třináctce působí. První klub, jehož vedoucí byla paní Svatava Bulířová, vznikl v roce 1998. Dnes je zde klubů seniorů třináct. A protože občanů, kteří by se do takovéto činnosti rádi zapojili, je hodně, číslo třináct nejspíš nebude číslem konečným.

Eva Černá