Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den zdraví 2021

Městská část Praha 13 společně s místní Agendou 21 pořádala 16. června pro širokou veřejnost Den zdraví. Jeho šestý ročník zahájil starosta David Vodrážka. Ústředním letošním tématem byla prevence onkologických onemocnění. Při této příležitosti bylo také podepsáno Memorandum o spolupráci na projektu s názvem Respektuj 18!

„Letošní Den zdraví na Slunečním náměstí symbolicky zahájil veřejné akce v naší městské části. Poslední rok nám ukázal, že zdraví a péče o něj je to nejdůležitější. Věřím, že tato akce nabídla veřejnosti mnoho zajímavých informací o prevenci a předcházení zdravotním komplikacím a také široké spektrum inspirací ke zdravému životnímu stylu,“ řekl starosta David Vodrážka.
Hned po zahájení starosta David Vodrážka podepsal Memorandum o spolupráci na projektu s názvem Respektuj 18! Projekt Plzeňského Prazdroje se primárně zaměřuje na prevenci požívání alkoholu nezletilými a Praha 13 se podpisem memoranda k podpoře tohoto projektu připojila.

Lucie Steinerová