Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Se 100pou na duši i na těle

Harryho Pottera, začínající vědce, kuchaře, zahradníky, módní návrháře, tanečníky, sportovce, Tlapkovou či Šmoulí partu, námořníky, hudebníky, princezny … ty všechny a mnoho dalších jste letos mohli potkat na táborech pořádaných Domem dětí a mládeže Stodůlky. V průběhu léta se v Domečku za přísného dohledu moudré a laskavé sovy čarovalo, kouzlilo, vařilo, tancovalo, sportovalo, bádalo, tvořilo z hlíny i netradičních materiálů. Prostě to u nás celé léto žilo! I když hlavním atributem táborových programů byly vždy různé motivační hry, soutěže a klání, v táborové partě se zároveň všichni společně učili naslouchat si, spolupracovat, prezentovat svoje názory, respektovat se navzájem, pomáhat si, být ohleduplnými či samostatnými.
Naše letní dětské tábory jsou tradiční, oblíbenou a vyhledávanou prázdninovou aktivitou. Již řadu let nabízíme v průběhu celých prázdnin příjemnou, cenově dostupnou službu pro rodiče, ale hlavně spoustu zábavy, zážitků a dobrodružství samotným účastníkům. V průběhu léta jsme zorganizovali 44 příměstských a 8 výjezdních táborů. Ve spolupráci s partnerskými základními školami působícími v Praze 13 jsme uskutečnili 10 Vzdělávacích EDU kempů. Celková návštěvnost na táborech a kempech byla 1 254 účastníků. Táborové programy připravilo a následně realizovalo 107 interních i externích pedagogů a odborných lektorů. Městská část Praha 13 finančně podpořila příměstské tábory a Vzdělávací EDU kempy částkou ve výši 200 000 Kč. Od MŠMT jsme na realizaci kempů obdrželi dotaci ve výši 150 000 Kč.
Pedagogům a lektorům děkujeme za kus dobře odvedené práce, donátorům za finanční podporu. Poděkování patří i všem rodičům, kteří velmi odpovědně spolupracovali při řešení všech úkonů, spojených zejména s administrativou a testováním účastníků táborů. Velmi si toho vážíme a děkujeme i za často projevované sympatie a důvěru.
Věříme, že jsme společně zanechali dobrou stopu na duši i na těle a v průběhu školního roku se těšíme na další setkání při našich aktivitách.

Jana Šimánková, ředitelka DDM Stodůlky