Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Milé setkání před zaslouženými prázdninami

Ještě než se zavřely dveře deseti základních a dvaadvaceti mateřských škol, jejichž je Praha 13 zřizovatelem, sešli se jejich ředitelé a ředitelky na radnici, aby se jim dostalo osobního poděkování. Vřelá slova starosty Davida Vodrážky a místostarostky Marcely Plesníkové nepatřila samozřejmě pouze jim, ale všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří na území naší městské části působí. Starosta vyzdvihl profesionalitu všech zúčastněných zejména během posledních dvou náročných let a místostarostka mimo jiné vyjádřila hrdost na ocenění národními certifikáty, které mnohé školy v průběhu roku získaly. Oba svorně s úctou poděkovali všem zaměstnancům škol a školek a popřáli jim zasloužené, klidné prázdniny.

Andrea Říčková