Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů září 2022

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

Vzhledem ke stavebním úpravám se nebudou konat schůzky KS I.

Sejdeme se až 3. října 2022 v Lukáši.

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)

13. 9.

je plánována prohlídka HAMU (Hudební a taneční fakulta). Sraz přihlášených účastníků je ve 13.00 na stanici Anděl – nahoře u vchodu.

Program bude operativně přizpůsoben stavu stavebních prací v Domě sociálních služeb Lukáš.

Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)

Scházíme se pravidelně v klubovně v přízemí - pravý vchod Domu sociálních služeb Lukáš, Trávníčková 1746. O čem si budeme povídat při kávě nebo čaji se zákuskem a na jaké téma, se vždy domlouváme na předchozí schůzce klubu. Na programu nechybí ani posezení s hudbou a společným zpíváním.

Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250

Senior klub X

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

7. 9.

Pražské mosty

14. 9.

Děti Marie Teresie

21. 9.

Česká nej

28. 9.

Vladimír Menšík

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI

Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách.

Program: Numerologie – životní čísla, procházky, volná zábava u kávy. Do klubu přibíráme nové členy.

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII

5. 9.

Povídání u kávičky v klubu v Heranově ulici

12. 9.

Návštěva Břevnovského kláštera

19. 9.

Procházka po Centrálním parku

26. 9.

Procházka po údolí Motolského potoka

Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se každou první středu v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin.

Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014