Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V Anglofonní základní škole otevíráme 6. třídu

Rozrůstáme se a máme velkou radost, že jsme v Anglofonní základní škole mohli pro tento školní ročník otevřít 6. třídu. Rádi bychom poděkovali ZŠ Janského, která nám umožnila využít další prostory ve školní budově. Znamená to, že se počet našich žáků zvedl téměř na devadesát! Zároveň nás těší, že začínáme odborné předměty jako fyzika, biologie a chemie vyučovat z anglických učebnic Science od Cambridge University Press. Naši žáci již v páté třídě dosahují jazykové úrovně B2, což je úroveň maturantů.

Lukáš Šonský