Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasičské okénko

Hasičské okénko

Třeboničtí hasiči bilancovali

Dne 28. ledna se uskutečnila valná hromada SDH Třebonice. Programem tohoto setkání bylo vyhodnocení činnosti sboru za uplynulý rok a schválení plánu na rok 2006. Činnost sboru v roce 2005 byla vyhodnocena jako velmi dobrá, stejně jako vzájemná spolupráce mezi SDH a Městskou částí Praha 13.

Následovalo jmenování pana Miroslava Kovrzka novým velitelem zásahové jednotky. Nahradil tak ve funkci pana Ladislava Ernýgera, který odstoupil vzhledem ke svému pracovnímu zaneprázdnění. Dále bylo schváleno zvýšení členských příspěvků – děti a důchodci platí 100 Kč, ostatní členové 150 Kč. Závěrem bylo konstatováno, že skutečně aktivně se zapojuje pouze malá část sboru, vzhledem k širokému rozsahu činnosti SDH by byla vítána větší pomoc ze strany všech členů.

Jana Pošmourná, SDH Třebonice