Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ceník inzerce

Časopis STOP (Stodůlecký Posel) je měsíčník vycházející vždy počátkem daného měsíce (kromě července a srpna) v nákladu 33 500 výtisků a je zdarma distribuován do všech schránek v Praze 13. Je tak dostupný pro více než 62 000 obyvatel Stodůlek, Lužin, Velké a Malé Ohrady, Nových Butovic a Třebonic. V rámci regionální spolupráce je rozesílán ještě na stovky adres v hlavním městě (úřady, redakce médií apod.) Vydavatelem je Rada městské části Praha 13.

Řádková inzerce:


Jedna započatá řádka textu 65 Kč
Zvýraznění jedné řádky + 30 Kč
Zvýraznění celého textu + 20 Kč za každou řádku
Plošná inzerce:


1 cm2 70 Kč
1/4 strany 7 700 Kč
1/2 strany 14 300 Kč
Celá strana 27 500 Kč
Zadní strana obálky30 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Slevy:
Opakování inzerátu  
3 - 4 vydání sleva 5 %
5 - 9 vydání sleva 10 %
10 vydání (celoroční) sleva 20 %

Na základě novely zákona č. 362/2009 Sb. o dani z přidané hodnoty, je celková cena inzerce navýšena o 21% DPH.

Hotové dodané inzeráty, přijímáme elektronickou poštou, na CD. Podklady musí být v některém z formátů: pdf .jpg, .gif (rozlišení 300 dpi). Černé písmo v dodané grafické úpravě musí být tvořeno 100% černé barvy, nikoli složeno ze čtyř barev (CMYK). Texty prosíme dodávat ve formátu MS Word (.doc nebo .rtf nebo .txt)

Příjem řádkové inzerce:

Petra Fořtová

tel. 235 011 229

e-mail: fortovap@praha13.cz

ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 58

pondělí, středa 8-18 hodin

úterý, čtvrtek 8-13 hodin

Příjem plošné inzerce:

Iveta Šavelová, obchodní ředitelka

tel. 724 274 181

e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

Český Domov Media House s.r.o., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Kontakt na redakci:

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13

E-mail: inzerce@praha13.cz, stop@praha13.cz

Tel. 235 011 229, 235 011 227