Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tiráž

Adresa redakce:

ÚMČ Praha 13

Sluneční náměstí 2580/13

158 00 Praha 13

E-mail: stop@praha13.cz

Telefon: 235 011 227, 235 011 229

Řádková inzerce

pondělí, středa 8-18 hodin

úterý, čtvrtek 8-13 hodin

E-mail: fortovap@praha13.cz, inzerce@praha13.cz

Tel. 235 011 229

Plošná inzerce

Iveta Šavelová, Obchodní ředitelka

Tel. 724 274 181

e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

Český Domov Media House s.r.o.

Pod Altánem 99/103

100 00 Praha 10 – Strašnice

Zpravodaj městské části Praha 13 - časopis STOP (Stodůlecký posel) je měsíčník vycházející vždy počátkem daného měsíce (kromě července a srpna) v nákladu 33 500 výtisků.

Roznáší se zdarma do všech schránek v Praze 13. Je dostupný pro téměř 62 000 obyvatel Stodůlek, Lužin, Velké a Malé Ohrady, Nových Butovic a Třebonic.

V rámci regionální spolupráce se rozesílá také na stovky adres v hlavním městě (úřady, redakce médií apod.).VydavatelRada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
RegistraceMK ČR E 12088
IČO00241687
RedakceSluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
Tel. 235 011 217, 227, 229
E-mail: stop@praha13.cz
Redakční radaMgr. Lucie Steinerová, Mgr. Tomáš Tesarčík, Mgr. Jan Šafir,
Daniela Třasáková, Bohdan Pardubický
ŠéfredaktorkaMgr. Lucie Steinerová
Redakce a inzerceMgr. Lucie Steinerová, Petra Fořtová, Andrea Říčková, Ing. Aleš Vrana
Grafická úprava, zlom, tisk a distribuceČeský Domov Media House s.r.o.