Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Internet pomáhá při výuce

Cílem projektu Partnerství škol po internetu, na němž se podílí i ZŠ s RVJ Bronzová, je výměna informací o školství a kultuře mezi evropskými školami. Spolu se 75 učiteli ze zemí EU jsem se zúčastnila 2. mezinárodního semináře na Maltě. Internet umožňuje žákům a učitelům zvýšit si povědomí o kulturní různorodosti Evropy. Učitelé si díky zkušenostem kolegů zdokonalují své vlastní metody učení. Spolupracujeme na projektu o rodině a volném čase se školou v Kilmarnocku ve Skotsku a na projektu o matematice se školou v portugalském Lisabonu. Žáci poznají nové kamarády a zlepší si znalosti angličtiny.

Zdeňka Kučerová, ZŠ s RVJ Bronzová

Celkem 53 žáků ZŠ Klausova si pravidelně mailuje s 53 kamarády ze švédské školy, vždy na určené téma. Spolupráce s polskou školou v Choroszi přerostla v účast v programu Socrates, kterého se účastní Poláci, Turci a Rumuni. Hlavní témata diskusí jsou: jak se vyrovnat se sociálními a ekonomickými rozdíly, jak spolupracovat při prezentaci různých kultur a jak zapojovat žáky s výukovými problémy, děti přistěhovalců a další znevýhodněné menšiny. Vyvrcholením projektu bude multikulturní koncert za účasti všech zainteresovaných škol.

Alena Klímová,
zást. ředitelky pro II. stupeň, ZŠ Klausova