Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kalendárium aneb událo se v březnu

1. 3.  uplyne třicet pět let od smrti básníka Františka Hrubína. Jeho básnická tvorba patří ke špičce české poezie. Oblibě se dodnes těší zvláště Hrubínovy básničky pro děti.
2. 3. 1824 se v Litomyšli narodil skladatel Bedřich Smetana, ústřední postava českého národního obrození v hudbě. Jeho nejznámějším dílem je nesporně cyklus symfonických básní Má vlast.
7. 3. 1799  se ve Strakonicích narodil František Ladislav Čelakovský, básník, kritik a sběratel lidové slovesnosti.
12. 3. 1930  zemřel spisovatel Alois Jirásek, tvůrce rozsáhlého díla, inspirovaného českou historií. Jiráskovu literárnímu odkazu značně uškodilo nekritické vyzdvihování v době komunismu.
17. 3. 1896  se narodil Josef Sudek, fotograf světového jména. Věnoval se fotografii portrétní i krajinářské, je dodnes považován za největšího českého
fotografa.
18. 3. 1965  člověk poprvé vystoupil do volného kosmického prostoru. Alexej Leonov setrval necelou čtvrthodinu mimo kosmickou loď.
20. 3. 1800 bylo oznámeno sestrojení první elektrické baterie. Jejím autorem byl Alessandro Volta.
27. 3. 1946 zemřela spisovatelka Gabriela Preissová, která se zasloužila o seznámení naší veřejnosti se slováckou lidovou kulturou. Známé divadelní hry Její pastorkyňa a Gazdina roba napsala ve slováckém nářečí.
31. 3. 1948 v Praze zemřel novinář Egon Erwin Kisch, jehož dobrodružná povaha mu vynesla přezdívku zuřivý reportér. Napsal nespočet reportáží z cest po celém světě.
31. 3. 1973 vydechl naposled Ota Pavel, vlastním jménem Otto Popper. Jeho prozaické dílo vyšlo kompletně až v devadesátých letech v sborníku Zlatí úhoři.

A v Praze 13?

1. 3. 2000

byla na Slunečním náměstí v Nových Butovicích zahájena stavba Komunitního centra sv. Prokopa, které slouží lidem k setkávání na bohoslužbách a na rozmanitých kulturních akcích.

Připravil Jakub Truschka