Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KUNCOVKA OPĚT V ALPÁCH

Výjezdy žáků 8. a 9. tříd do rakouských Alp se staly již tradicí naší školy. Po absolvování základního kurzu v 7. ročníku mají žáci možnost zdokonalit si své lyžařské a snowboardové dovednosti v Alpách. Koncem ledna patřily sjezdovky Hohentauernu pouze našim žákům. Děkuji tímto vedení školy za podporu akce, která vede žáky k lásce k horám, ale především zlepšuje jejich fyzickou zdatnost. 

Marie Franicová, učitelka ZŠ Kuncova