Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRACUJEME TÝMOVĚ

Žáci 7.A. ZŠ s RVJ Bronzová se stmelují díky týmovým činnostem. První aktivita zněla Chceme se učit barevně, chceme třídu našich představ. Žáci předvedli, že práce v týmu se jim daří. Třídu společnými silami vymalovali v barvě modré, žluté a oranžové. Všem díky za nadšení a práci. 

Viktor Kubát, třídní učitel