Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prevence kriminality

Prevence kriminality

Aby byl pachatel rychle potrestán

Zkrácené přípravné trestní řízení bylo uvedeno v život novelou trestního řádu v roce 2001. Cílem je, aby v jednodušších případech po přečinu co nejrychleji následoval trest, jedině tak je totiž možné očekávat jeho preventivní působení. Loni jsme ve zkráceném řízení zpracovali 43 případů, letos již 5.

Uvedu jeden případ, který jsme uzavřeli v roce 2005. 11. 8. došlo v Husníkově ulici ke krádeži videokamery a 5000 Kč z příručního trezoru. Poškozený uvedl podezření, které zdejší policisté prověřili. Téhož dne zadrželi již několikrát trestaného muže, kterému bylo 12. 8. sděleno podezření z krádeže. Pachatel se po předložení důkazů k činu doznal. Policie bezodkladně provedla další nutné úkony, např. mechanoskopickou expertízu napadeného trezoru a ocenění odcizené kamery znalcem, takže už 16. 8. byl kompletní spisový materiál předán státnímu zástupci. Ten podal 25. 8. k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 návrh na potrestání pachatele. Rozsudek, dnes již pravomocný, byl vynesen v hlavním líčení 30. 11. Obžalovaný byl uznán vinným a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání tří měsíců nepodmíněně.

ppor. František Vrátný, vedoucí
Místního oddělení PČR Košíře (Běhounkova ul.)