Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SPLÝVAVÉ ČTENÍ SFUMATO

Už druhým rokem se v ZŠ Janského vyučuje splývavé čtení, praxí a odborníky ověřená metoda PaedDr. Márie Navrátilové. Od ledna vede tato zkušená pedagožka nápravný program v nově vzniklém Prvním českém centru pro nápravu špatně čtoucích dětí a mládeže, působícím v naší škole. Splývavé čtení vychází ze správného návyku techniky práce očí, následuje hlasité, legátové propojení hlásky na hlásku bez přerušení dechu a tónu. Po aplikaci této metody znají žáci dokonale tvary písmen, takže ani u dětí s poruchami učení nedochází ke dvojitému čtení. Více na www.praha13.cz v rubrice Co se nevešlo. 

Taťána Kubánková, učitelka ZŠ Janského