Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZŠ Mládí

otevře od školního roku 2006/2007 další 6. třídu s rozšířenou výukou jazyků. Jako druhý cizí jazyk si žáci zvolí z jazyků francouzského nebo německého. Žádosti o zařazení žáků do této třídy podejte vedení školy do konce května 2006. Podmínkou zařazení žáka do této třídy je prospěch s vyznamenáním.

 Dagmar Nová, ředitelka školy