Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola Balónek, Klausova 2188, Velká Ohrada

Zápis do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část, proběhne v měsíci dubnu. Přesný termín zveřejníme v následujícím vydání. Pro lepší orientaci rodičů ale přinášíme seznam všech mateřských škol na území Prahy 13 s nejdůležitějšími údaji a kontakty.

Mateřská škola Balónek, Klausova 2188, Velká Ohrada


Kontakt: 251 623 893, fax 251 623 893, ms.balonek@tiscali.cz, www.sweb.cz/msbalonek
Ředitelka školy Jaroslava Maxová
Zaměření školy: všestranný rozvoj osobnosti dítěte, jeho samostatnosti, sebevědomí, příprava na základní školu
Přijímáme děti od 2,5 let
Provoz školy: 6.15–17.30 hodin
Další aktivity: angličtina, výtvarný, hudební, pohybový kroužek, cvičení na balančních míčích, keramika, hra na flétnu, logopedická poradna, sportovní olympiáda, pyžámkové večírky, drakiáda, předškolní děti po obědě nespí...