Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Policejní oddělení na webu městské části

Díky velké vstřícnosti MČ Praha 13 jsme jako teprve čtvrtý základní útvar policie v republice a jako historicky první v Praze zprovoznili vlastní internetové stránky na adrese www.praha13.cz/policie-behounkova. Zatím je ve zkušebním provozu se základními informacemi, ale připravujeme řadu služeb – např. interaktivní mapku, kde se po zadání ulice, ve které bydlíte, přesně dozvíte, na kterého policistu se obracet. Představíme jednotlivé policisty s okrskovou odpovědností a naše další aktivity v rámci projektu community policing, které připravujeme společně s Prahou 13. Právě probíhá výtvarná soutěž pro děti z MŠ v Nových Butovicích, které malovaly policii, pro jednu školku jsme již s kolegy psovody domluvili návštěvu oddělení služební kynologie.
Také bych rád vyzval ke spolupráci Gymnázium J. Heyrovského, aby nám třeba v rámci výuky informatiky pomohli vytvořit program, s nímž bychom prostřednictvím internetu zjišťovali vaši spokojenost. Vše samozřejmě půjde lépe, až i my budeme mít přístup na internet. Pak budeme moci ještě intenzivněji pracovat na všech projektech, které připravujeme a do nichž chceme zapojit i místní základní školy.

npor. František Vrátný
vedoucí místního oddělení PČR Košíře (Běhounkova ul.)