Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SLIBNÝ ZAČÁTEK ROKU

Ve středu 24. ledna proběhlo v Domě dětí a mládeže Praha 5 obvodní kolo matematické olympiády pro 5. ročníky základních škol. Mezi úspěšné řešitele se zařadili čtyři naši žáci. Nejúspěšnější z nich, Jakub Čermák, získal maximální počet možných bodů a obsadil tak jedno ze tří prvních míst. Všem žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Miroslav Foltýn, ředitel ZŠ Janského