Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Cena za dobrou veřejnou správu

 

Na 6. národní konferenci kvality ve veřejné správě, která se konala v Táboře, obdržela Městská část Praha 13 rezortní cenu Ministerstva vnitra Organizace dobré veřejné služby za rok 2009.

Již páté ocenění Prahy 13 za kvalitu veřejné správy převzal 9. února na slavnostním večeru místostarosta městské části Petr Zeman z rukou náměstka ministra vnitra Richarda Nouzy. Praha 13 získala ocenění za již pětileté uplatňování hodnotícího rámce CAF (Common Assessment Framework), který pomáhá vyhodnocovat vývoj kvality služeb úřadu pro občany a dále je zlepšovat. Radnice získala toto „stříbrné ocenění“ práce svých úředníků již za roky 2006, 2007 a 2008. 

„Mezi prací úředníků před dvaceti lety a dnes je obrovský rozdíl,“ řekl místostarosta Petr Zeman.

„Dnešní úředníci si uvědomují, že vykonávají službu pro občany a snaží se vyjít vstříc a skutečně pomoci.

Rád bych pracovníkům úřadu za jejich vstřícnost a profesionalitu poděkoval.“

 

Samuel Truschka