Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Již měsíc se mluví o rušení autobusů, ale informace si často odporují. Jak to tedy bude?

Již měsíc se mluví o rušení autobusů, ale informace si často odporují. Jak to tedy bude?

Tentokrát vás mohu skutečně uklidnit, žádné rušení autobusů v blízké době nebude. Jak již jsem uváděl v minulém STOPu, většina článků, které vyjmenovávaly všechny autobusové linky, jimž hrozí zrušení, se nezakládala na pravdě, protože čerpala z neplatného pracovního materiálu. Osobně jsem okamžitě po zveřejnění těchto informací odeslal dopis vedení ROPIDu (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), ve kterém jsem vyjádřil nesouhlas s jakýmkoli rušením nebo omezováním hromadné dopravy na území Prahy 13 a upozornil, že vzhledem k dokončovaným stavebním projektům naopak vzrostou požadavky na posilování některých spojů. Současně jsem požádal, aby veškeré případné návrhy na změny v MHD na našem území byly vždy a v předstihu projednány s vedením městské části.

ROPID v té době skutečně určitá omezení v pražské dopravě připravoval. Pod tlakemměstských částí a posléze na základě rozhodnutí hlavníhoměsta z 8. února byl materiál „Návrh optimalizace sítě PID“ stažen z dalšího projednávání a žádné omezení provozu autobusových linek se v tuto chvíli nepřipravuje. Jediné změny, ke kterýmv březnu dojde, se tedy budou týkat pouze příměstských linek PID podle požadavků středočeských obcí.

 

Slyšeli jsme v rádiu o stavbě výškových domů u zimního stadionu. Mají se tam opravdu stavět?

V lednu proběhla v médiích diskuse o projektu Rezidence Nové Stodůlky nad zimním stadionem u stanice metra Luka. Jde o záměr soukromé developerské společnosti, která ho chce realizovat na svém vlastním pozemku. Městská část Praha 13 s celým projektem nemá nic společného a s výstavbou výškových domů v této lokalitě od počátku nesouhlasí. Na podzim developer podal žádost o povolení výjimky z odstupových vzdáleností od okolních staveb. Stavební úřad, který se ze zákona musí všemi podanými žádostmi zabývat, zahájil řízení a zveřejnil žádost o výjimku na úřední desce. V následujících týdnech obdržel množství připomínek od okolních sousedů. Zcela jasné negativní stanovisko vydaly k udělení výjimky také Rada městské části i komise rozvoje městské části. Pod tímto tlakem nakonec investor vzal svoji žádost o výjimku zpět.

Je však málo pravděpodobné, že by developer od svého stavebního záměru zcela upustil. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude muset svůj projekt přizpůsobit tak, aby splňoval stanovené limity.V územním řízení se pak budou opět moci vyjádřit všichni účastníci řízení. Ujišťuji vás, že vedení městské části využije všech zákonných možností, aby této výstavbě zabránilo, protože jsme přesvědčeni o tom, že do této lokality výškové budovy nepatří.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz