Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za chvíli z nich budou školáci

 

Přípravami k zápisu budoucích žáků 1. tříd žila ZŠ Klausova dlouho před vyhlášeným termínem. Budoucí prvňáčci, a nepřišlo jich málo, v zábavné podobě ukázali, co umí a jak jsou k nástupu do školy připraveni. Těšíme se na setkání na společných akcích pro mateřské školy a na jarních Školičkách, které se budou konat 10. 2., 10. 3., 7. 4., 5. 5., 9. 6.

Helena Hejnová