Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zpřístupněny výpovědi obětí holocaustu

 Centrum vizuální historie Malach nabízí od začátku února v prostorách knihovny Matematicko- fyzikální fakulty UK v Praze na Malostranském náměstí přístup k téměř 52 tisícům svědectví lidí, kteří přežili holocaust. Součástí unikátní databáze jsou dvouhodinové výpovědi svědků z 52 zemí ve 32 jazycích o událostech před druhou světovou válkou, v její době i po ní. Archiv představuje zhruba 105 000 hodin videomateriálu, fotografií a různých dokumentů. Obsahuje také kolem 700 rozhovorů pořízených v České republice, o něco více nahrávek pak pochází ze Slovenska. Interview se natáčela v letech 1995 až 1997. Data jsou uložena na Jihokalifornské univerzitě v USA a přístup k nim umožňují v Evropě, kromě Prahy, ještě centra v Berlíně a Budapešti. Nadace má v plánu postupně převést některá data na veřejně přístupný internet. Už teď je možné asi 100 svědectví zhlédnout na serveru You-Tube nebo přímo na webových stránkách USC Shoan Foundation Institute Jižní kalifornské univerzity.

-dn-