Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Diakonie poskytuje ranou péči v rodinách

Středisko Diakonie ČCE ve Stodůlkách poskytuje své každodenní služby (stacionář, odlehčovací služba a sociálně terapeutická dílna) tělesně postiženým obyvatelům Prahy a jejich rodinám v budově ve Vlachově ulici. Jedna ze služeb, raná péče, má však terénní charakter – poradci spolupracují s rodinami, pečujícími o dítě od narození do 7 let s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením. V praxi to obnáší především návštěvy rodiny v domácím prostředí, podporu ve výchově, odborné konzultace a poradenství. Poptávka rodin výrazně převyšuje naše kapacity, i přesto už nabízíme své služby také ve Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji. Od března 2012 se rané péči Diakonie ČCE daří úspěšně realizovat projekt „Raná péče v Ústeckém kraji“ za finanční podpory Nadace Sírius. Můžeme tak spolupracovat již se 16 rodinami v kraji. Děkujeme za podporu a doufáme, že i nadále budeme moci své služby rozšiřovat tam, kde bude potřeba.

Adéla Muchová, středisko Diakonie ČCE ve Stodůlkách