Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Naše srdce nezamrzla

 

Taneční studio Mirabel uspořádalo koncem ledna benefiční taneční představení irského tance na motivy pohádky Sněhová královna. Představení ve prospěch Textilní dílny Gawain, sociální služby pro lidi s mentálním postižením, se konalo v Salesiánském divadle v Kobylisích. Celkem se podařilo vybrat 60 000 Kč, které byly slavnostně předány dětmi a patronkou akce, herečkou Lenkou Vlasákovou. Čistý výtěžek ze vstupného bude zdvojnásoben Nadací Divoké Husy. Repríza představení proběhne 11. března od 15 hodin v Klubu Mlejn ve Stodůlkách. Tanečnice TS Mirabel předvedly nádherné představení plné krásné irské hudby, tance a barev. Děti na přípravě intenzivně pracovaly již od října, kdy začaly s přípravou choreografií, návrhy kostýmů, rekvizit a kulis. Jejich tanec doplnili svým hereckým a hudebním uměním také uživatelé Textilní dílny Gawain, takže na představení aktivně spolupracovali i sami obdarovaní. Dětem tento projekt přinesl velké zkušenosti, navázaly úzká přátelství s lidmi s mentálním postižením a poznaly, že i oni žijí běžný život jako všichni ostatní, že mají své city, potřeby, ambice, že stejně jako ony mají trému před vystoupením, že se na akci těší.

–red-