Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Případné pohledy z lanovky a pohledy na lanovku

Případné pohledy z lanovky a pohledy na lanovku

V únorovém STOPu byl představen projekt lanovky, která by mohla spojit hypermarket Galerie poblíž metra Nové Butovice s konečnou tramvají Sídliště Barrandov. Kde se vezme potřebných několik set miliónů Kč investic, je při enormním zadlužení hlavního města Prahy i státu ve hvězdách. Jde jistě o běh na dlouhou trať. Tvrzení, že lanovka by byla ekologicky šetrná má jeden problém – dopad na vzhled krajiny. Obnáší tři mohutné nosné sloupy, z nichž první by byl v přírodní rezervaci Prokopské údolí – lokalita Velký Diabáz (podmořská sopka), druhý možná v téže rezervaci v lokalitě hradiště Nové Butovice a třetí mimo rezervaci již na Barrandovské straně údolí. K tomu je nutné připočítat dráty, na kterých by lanovka jezdila. Jistě, pohled z lanovky by byl za příznivého počasí úchvatný, pohledy pěších turistů a cyklistů v oblastech dotčených lanovkou by ale citelně utrpěly.

Jan Zeman, zastupitel MČ Praha 13

 

 

Proč cesta končí v půli parku?

Čtu váš měsíčník a nelíbí se mi dost jednostranně psané články. Představoval bych si více článků z pozice obyčejných lidí. Nyní se v parku směrem k ulici U Jezera buduje asfaltová stezka, která však končí uprostřed louky a je označena cedulí nebezpečí pádu - což se mi při námraze už stalo. Pochybuji o vhodném povrchu. Rád bych věděl něco bližšího o těchto stavbách a případných dalších projektech v Centrálním parku. Zdravím.

Miloslav Novák

 Vážený pane Nováku, ve STOPu zveřejňujeme mnoho textů od obyvatel Prahy 13 a zařazujeme i ten váš. Práce v Centrálním parku organizuje Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, náš odbor životního prostředí je jen poradním orgánem. Cesta v tuto chvíli končí v polovině proto, že na jejím plánovaném napojení jsou dva soukromé pozemky, na které je nutno získat souhlas. Podle informací firmy zplnomocněné jednáním za magistrát jednal o tomto pozemku kvůli majetkoprávním vztahům dokonce soud. Stavební práce bylo ale kvůli čerpání rozpočtu nutno zahájit v loňském roce, i když všechny majetkoprávní záležitosti nebyly dořešeny. Nyní došlo u pozemku k určitému posunu, takže je tu naděje, že se věci pohnou k lepšímu a že bude možno cestu dotáhnout až k ulici U Jezera. Co se týče povrchu, byl zvolen zcela standardní, a to tak, aby po cestě mohli jezdit cyklisté, maminky s kočárky i kolečkoví bruslaři. Hladší povrch samozřejmě snadněji namrzne, proto byly na staveništi umístěny varovné tabulky.

Samuel Truschka, oddělení tisku a informací

 

 

 

Díky za sluníčko pod střechou

Prostřednictvím STOPu bych chtěla velice poděkovatMateřské škole Sluníčko pod střechou, kterou najdete na Lužinách vMohylové ulici. Letos, po třech letech, opustí tuto skvělou školku i moje děti. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se zde dětem věnují na 100 %, mají hodně zájmových kroužků a skvěle děti připravují na vstup do základní školy. Paní učitelky jsou v tom nejlepším smyslu slova skutečné profesionálky. Sama za sebe, ale myslím, že i za ostatní rodiče, mohu tuto školku, kterou řadím na první místo mezi všemi, jen doporučit. Moje dvojčata si díky ní odnesou do dalšího života skutečně hodně pozitivního. Moc děkuji paní ředitelce Heleně Zdrubecké a celému kolektivu.

Věra Stejskalová