Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Strach z lásky

 

Bojí se mladí lidé lásky, vztahů, dokáží řešit problémy, vědí, kde hledat pomoc? Jak vyplynulo z našeho průzkumu, někteří ano, někteří ne, ale informací o tomto tématu nemá dostatek nikdo. Mezi nejčastější obavy z lásky patří strach z nevěry, ze zrady, z lásky neopětované nebo ze zklamání. Proto se letošní kampaň Labestra - Láska beze strachu, zaměřila na problematiku partnerských vztahů.
Opět, jak je již tradicí, budou vzdělávací materiály volně dostupné na www.planovanirodiny.cz, kde můžete nalézt i materiály z minulých ročníků, které se věnovaly antikoncepci a vybraným oblastem reprodukčního zdraví. Kampaň je spojena s veřejnou sbírkou, pokud si zakoupíte valentýnské přáníčko, pomůžete provozu elektronického poradenství, zajímavým seminářům pro mladé lidi i jednotlivým školám při vzdělávání v oblasti partnerských vztahů a zodpovědného rodičovství.
Přáníčka pro letošní ročník navrhli mladí studenti výtvarných oborů.
Další informace jsou k dispozici na www.planovanirodiny.cz.

Kontakt:
Zuzana Prouzová,
výkonná ředitelka
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
U Topíren 2, 170 00 Praha 7
www.planovanirodiny.cz
tel. 224 231 524, 606 917 488

Zuzana Prouzová