Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

STUDENTI SENIORŮM

 

Hudební program v Léčebně dlouhodobě nemocných v motolské nemocnici byl v prvních týdnech roku v režii mladé generace. Studenty Mezinárodní školy v Praze vystřídal 1. února pěvecký soubor Besharmonie pod taktovkou pana profesora Sládka. Se svými klasickými i lidovými písničkami přicházejí pacienty potěšit každý rok. Spokojení senioři si nakonec vytleskali malý přídavek. Tyto dobrovolnické aktivity nastartovaly letošní Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce. Díky nim hospitalizovaní senioři vědí, že se na ně nezapomíná a mladí lidé zase nacházejí vděčné posluchače.

Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum FN v Motole