Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dům čp. 27 Ratejna

Dům čp. 27 Ratejna

Ratejna - pozůstatek to starých zašlých časů. Bývala to jedna nebo dvě velké místnosti, kde bylo společně ubytováno 10 až 20 rodin, muži, ženy i děti, vše dohromady. Bývali to příležitostní zaměstnanci při žních ze Slovenska. Budova ratejny původně však vypadala trochu jinak. Vchod a okna byly pouze ze dvora. Okna na ulici nebyla z dvojího důvodu. Za prvé z bezpečnostního – ratejna mimo sezónu byla prázdná, neobydlená. Za druhé – nemohl nikdo touto cestou ze dvora nic vynášet. V bývalé ratejně byl zřízen byt a krám s pleteným zbožím. Vchod do bytu byl ze dvora. Vchod do krámu a výloha byly z ulice. Poslední dobou byla budova prázdná, okna vytlučená, chátrala a dělala zde jenom ostudu.

Vybral Dan Novotný