Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hudební škola Yamaha

 

Srdečně vás zveme k návštěvě hudební školy Yamaha, která v rámci Prokopského volnočasového centra působí v Komunitním centru sv. Prokopa. Přijďte se, po předchozí domluvě s lektorkou, podívat na ukázkovou lekci zdarma. Navštívit nás můžete v pondělí nebo ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin.

Předškolní programy:

Kurz Robátka – pro děti od 4 do 18 měsíců: poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností
Kurz První krůčky pro děti od 1,5 do 4 roků: tématické písně, rytmické a pohybové hry, elementární hra na rytmické nástroje, aktivity spojené s poslechem hudby, jednoduché taneční prvky, drobné výtvarné činnosti.
 

Kontakt: nikolaha@centrum.cz 

Zdeňka Nováková