Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kvalita služeb pod drobnohledem

 

Setkání se zástupci úřadů měst a obcí, zaměřené na veřejnou správu a možnosti, jak zlepšit její výkon, pořádá každoročně Ministerstvo vnitra. Konference Národní konference kvality ve veřejné správě se postupně konají ve spolupráci s jednotlivými kraji. Zatímco loňská konference se poprvé konala v Praze, letošní 9. ročník se uskutečnil ve dnech 19. – 21. února v Brně. První večer byl tradičně věnován předávání cen městům a obcím. Jednu ze „stříbrných“ cen za Organizaci dobré veřejné služby za rok 2012 převzala z rukou náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Roberta Ledvinky tajemnice úřadu Prahy 13 Kateřina Černá.

„Cenu za kvalitu jsme obdrželi již poosmé. Tentokrát jsme si ji mimo jiné zasloužili za to, že jsme se v loňském roce v pilotním projektu úspěšně podíleli na testování provozu tzv. základních registrů,“ říká tajemnice Kateřina Černá. Na konferenci současně moderovala odbornou sekci věnovanou e-governmentu a ve svém příspěvku shrnula zkušenosti s chodem základních registrů a předpoklady pro zlepšení jejich fungování. Za reprezentaci městské části na konferenci poděkoval Kateřině Černé zástupce starosty Petr Zeman. O kvalitní služby občanům usiluje radnice Prahy 13 dlouhodobě. Od roku 2005 využívá navíc tzv. společný hodnotící rámec CAF, který slouží k podrobnému hodnocení vývoje kvality služeb.

Samuel Truschka